Spoločnosť Big ONE, s.r.o.

Disponujeme najmodernejšou flotiloudieselagregátov / elektrocentrál o výkone od 3kW až po 1000kW. Všetky jednotky sú vybavené paralelnou komunikáciou (PARALEL) a tak dokážeme pripojiť až 32 násobok ich nominálneho výkonu. Veľmi jednoducho si poradia s doprednou a spätnou synchronizáciou (SYNCHRO) s pevnou sieťou.

Pripojenie (TWIN) našimi dieselagregátmi / elektrocentrálami je pre Vás 100% záruka bezproblémovej dodávky el.energie pri priamom prenose TV, alebo hudobnej či filmovej produkcii.

Dieselagregáty / elektrocentrály sú tak isto vybavené aj rozvadzačmi automatického štartu ( ATS ), takže poslúžia aj pri dlhodobom zálohovaní Vašej spoločnosti a v prípade potreby, prípadne výpadku el.energie okamžite nabieha náhradná dodávka el.energie z Vášho dieselagregátu / elektrocentrály.

Big ONE, s.r.o pôsobí v oblastiach ako:
Energetika, stavebníctvo, priemysel, obchodné reťazce, hudobné a športové podujatie a iné.

Zabezpečíme Vám dieselagregát / elektrocentrálu vrátane komplexných služieb.

  • Dovoz a odvoz na miesto určenia
  • Káblové rozvody podĺa želania (potrebnú kabeláž a rozvadzače)
  • Odborná inštalácia a deinštalácia
  • Technická obsluha počas celej prevádzky
  • Doplňovanie paliva počas chodu elektrocentrály / dieselagregátu
  • Pohotovosť 24/7
  • Boli sme velmi spokojni ... Hip Hop žije 2016

  • Tešíme sa na ďaľšiu spoluprácu Pohoda festival 2016