DIESELAGREGÁT aj s takýmto výkonom !!!

  • Jedinečné zariadenie tohto výkonu 1500kVA na Slovensku a v Čechách
  • Frekvecia 50Hz, alebo 60Hz je skrátka na Vás
  • POHOTOVOSTNÝ DOJAZD na Západnom a Strednom Slovensku už do 4hod. od nahlásenia výpadku
  • POHOTOVOSTNÝ DOJAZD na Východnom Slovensku už do 6hod. od nahlásenia výpadku

POHOTOVOSŤ v prípade nečakaného výpadku el.energie

  • Možnosť garancie výkonu 1500kVA /1200kW_60Hz, alebo 1375kVA/1100kW_50Hz ( zmluvný vzťah )
  • Možnosť garancie dojazdového času kdekolvek na území SR a ČR ( zmluvný vzťah )
  • Všetko vrátane komplexných služieb ( doprava, inštalácia, obsluha, dopĺňanie PHM…)

PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA el.energie

  • Vyriešime Vašu plánovanú odstávku el.energie aj pri takomto výkone
  • Všetko zabezpečíme za Vás ( doprava, inštalácia, obsluha, dopĺňanie PHM…)
  • Nenechajte sa už viac obmedziť od Vášho distribútora el.energie